In 2012 is er een samenwerkingsverband tussen De Groene Welle en CSI Salland gestart. Door dit samenwerkingsverband biedt CSI Salland leerlingen van De Groene Welle een kans om kennis te maken met  ‘evenementenorganisatie’ en alle bijbehorende facetten. Ook dit jaar zijn de leerlingen van De Groene Welle terug te vinden op CSI Salland. 

Vmbo bereidt je voor op later
Het vmbo-groen van De Groene Welle is één van de sectoren binnen het vmbo. Andere richtingen zijn techniek, zorg & welzijn en economie. Een vmbo-groen opleiding duurt vier jaar en met een diploma kun je doorstromen naar al het mbo of naar het havo. Het ligt er maar net aan welke vakken je bij de Groene Welle volgt en in welke leerweg je examen doet.
Binnen de opleidingen is er veel aandacht voor de groene omgeving om ons heen. Er wordt gewerkt met planten en dieren, maar kijken ook hoe er gewerkt kan worden aan een prettige, sociale en gezonde leefomgeving. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en krijg je vakken als kunst, muziek en sport. Met een vmbo-groen opleiding kun je alle kanten op!

Leren door doen
Uitdagend en actief onderwijs in een levensechte omgeving; dat is de doelstelling van het vmbo-onderwijs van De Groene Welle. Leerlingen hebben niet alleen kennis nodig, maar moeten ook leren de kennis toe te passen. Het wordt steeds duidelijker dat leren beter gaat door te doen. Bijvoorbeeld door zelf een band te verwisselen of een telefoongesprek in het Engels te voeren. Natuurlijk blijft kennis belangrijk, maar sociale en praktische vaardigheden zijn onmisbaar. Praktijkervaring speelt een belangrijke rol. Daarom besteedt De Groene Welle in de lessen veel aandacht aan ‘doe-dingen’. Niet alleen lezen uit een boek, maar zelf actief informatie zoeken op bijvoorbeeld internet. Door te doen, te zien en te proberen komt uw kind zelf met vragen. En door de informatie te koppelen aan situaties op school, in de praktijk of op stage leert hij het beste. De Groene Welle vindt het belangrijk dat uw kind leert zich te redden en daarom leren we hem datgene wat hij ook echt gaat gebruiken. Om uw kind te laten zien wat hij heeft geleerd, worden er vragen gesteld over onder meer wat hij heeft gedaan, met wie hij heeft samengewerkt en wat hij lastig vindt. Reflectie is erg belangrijk. Hierdoor krijgt uw kind zicht op wat hij al kan. We beoordelen uw kind niet alleen op kennis. We kijken ook naar het proces; op welke manier doet hij zijn werk, hoe voert hij opdrachten uit en hoe zijn de stages beoordeeld. De beoordeling van deze combinatie van kennis, houding en gedrag sluit aan bij de ontwikkelingen in het vervolgonderwijs. We bereiden uw kind voor op een goede start in het gehele mbo. Met al de kennis en praktische vaardigheden kan hij op een goede manier verder in zijn latere beroep.

Meer informatie over de Groene Welle kunt u vinden op www.groenewelle.nl.